Kontakt

Spoločnosť registrovaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 26015/V

Nálepkova 47, 053 11 Smižany , Slovakia

ekonaudit@ekonaudit.com

+ 421 905 855 607

+ 421 905 805 170

pobočka Bratislava Drieňová 1/L

+ 421 915 928 576

+ 421 905 855 607

EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.

Nálepkova 47, 053 11 Smižany 

IČO: 43 787 304
DIČ: 2022475576

EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.