Outsourcing mzdovej agendy

Zaistíme komplexné spracovanie mzdového účtovníctva a súvisiacej mzdovej problematiky Vašej spoločnosti v súlade s národnou legislatívou. 

Outsourcing mzdovej agendy

Zaistíme komplexné spracovanie mzdového účtovníctva a súvisiacej mzdovej problematiky Vašej spoločnosti v súlade s národnou legislatívou.

Základným cieľom outsourcingu mzdovej agendy je zbaviť klienta všetkých starostí spojených so zaistením uvedenej činnosti.

Outsourcing miezd zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • registrácia a odhlásenie pracovníkov na všetkých potrebných štátnych inštitúciách a poisťovniach,
  zastupovanie klienta pri kontrolách mzdovej agendy zo strany štátnych inštitúcií,
 • návrh vzorových pracovných zmlúv pre všetky druhy pracovných pomerov,
 • pravidelný mesačný výpočet miezd na základe dochádzky pracovníkov predkladanej klientom, zahŕňa – výplatné pásky zamestnancov v elektronickej alebo printovej podobe, celková rekapitulácia miezd, vytvorenie prevodného bankového príkazu na mzdy zamestnancov a platby štátnym inštitúciám a poisťovniam,
 • zaistenie obligatórnych hlásení pre jednotlivé štátne inštitúcie, ako sú sociálne a zdravotné poisťovne, úrady práce, finančné inštitúcie a pod.,
 • reporting managementu klienta o mzdovej agende podľa špecifikácie klienta,
 • realizácia platieb bankových príkazov pre úhradu miezd a odvodov s autorizáciou klientom alebo bez nej, podľa možností používanej aplikácie homebankingu resp. internetbankingu.

Stručná charakteristika outsourcingu mzdovej agendy znie – klient nám odovzdá každý mesiac iba prehľad dochádzky jednotlivých zamestnancov spoločnosti a v dohodnutom termíne obdrží späť výplatné pásky zamestnancov a prehľad o úhradách miezd a súvisiacich platieb so mzdami.

Riešenie outsourcingu miezd prináša množstvo výhod, pričom pre každého klienta môže byť výhodná iná oblasť nášho riešenia. V zásade je však možné charakterizovať nasledovné hlavné výhody outsourcingu miezd:

 • odborný priebežný výpočet miezd podľa platnej legislatívy,
 • zaistenie dokonalej znalosti legislatívy a sledovanie všetkých zmien,
 • kontinuita spracovania miezd pri nepredvídaných udalostiach napr. práceneschopnosť vlastného zamestnanca,