Servis pre investorov

Služba Servis pre investorov zahŕňa kompletný servis pre spoločnosti uvažujúce nad vstupom na slovenský trh. 

Klienta sme schopní úspešne previesť cez všetky úvodné fázy podnikania na Slovenskom trhu a vytvoriť mu podmienky pre zdravé fungovanie novo založenej spoločnosti v optimálnom čase. Zároveň klienta zbavíme časovej a organizačnej náročnosti celého procesu registrácie novovzniknutej spoločnosti. Ušetrený čas môže klient venovať skutočnému rozvoju svojho podnikania.

Prehľad služieb, ktoré môže náš klient využiť:

Fáza zvažovania investície: 

  • poskytnutie prvotného prehľadu o danom regióne,
  • prieskum trhu,
  • základné informácie o legislatíve,

Založenie spoločnosti a vstup na nový trh: 

  • zabezpečenie administratívneho procesu založenia novej spoločnosti,
  • komplexné zabezpečenie obligatórnych registrácii,

Zahájenie podnikania: 

  • outsourcing účtovníctva,
  • outsourcing miezd,
  • daňové poradenstvo,