Referencie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti ekonomiky, daní a podnikateľského poradenstva

Sústreďujeme sa na kvalitu našich služieb a dosiahnutie spokojnosti klientov

Poskytujeme flexibilné, účinné a profesionálne riešenia na báze vzájomnej dôvery a spoľahlivosti

štatutárny audit, daňové poradenstvo, medzinárodné zdaňovanie

STI, s.r.o. Krompachy

štatutárny audit a daňové poradenstvo

MEDIUM TRADE, s.r.o. Prešov

outsourcing účtovníctva

TIP, s.r.o., Spišská Nová Ves

reštrukturalizačné konania

DRS, s.r.o. Bratislava

outsourcing účtovníctva a miezd, daňové poradenstvo

ONPEBA, s.r.o. Štítnik

outsourcing účtovníctva a miezd, daňové poradenstvo

Čingov TOUR, spol. s.r.o. Smižany

outsourcing účtovníctva a miezd, daňové poradenstvo

DOMTECH s.r.o. Prešov

TRIPLUS SK, s.r.o.

(Malaysia)

štatutárny audit spoločnosti, daňové poradenstvo, zastupovanie pred daňovým úradom, medzinárodné zdaňovanie, daňové služby súvisiace s vysielaním zamestnancov

Smurfit Kappa Czech, s.r.o.

(Česká republika)

outsourcing

GREATVIEW Aseptic Packaging Europe GmBH

(Švajčiarsko)

outsourcing