Účtovná firma, na ktorú sa možete spoľahnúť

Poskytujeme komplexné služby v oblasti ekonomiky, daní a podnikateľského poradenstva.

Daňové poradenstvo

Našim klientom poskytujeme vysokú odbornú úroveň služieb daňového poradenstva. Za prioritu považujeme najmä zrozumiteľnosť a jednoznačnosť našich stanovísk a odporúčaní

Audítorska činnosť

Vykonávame audítorskú činnosť pre klientov podliehajúcich povinnosti auditu podľa zákona č. 431/2002 Zb., na základe špecifických požiadaviek klientov

Servis pre investorov

Služba Servis pre investorov zahŕňa kompletný servis pre spoločnosti uvažujúce nad vstupom na slovenský trh.

Čo robíme

O nás

Prostredníctvom spoločnosti EKONAUDIT pôsobíme na trhu od roku 1992. Poskytujeme komplexné služby v oblasti ekonomiky, daní a podnikateľského poradenstva. Vo väzbe na legislatívne požiadavky a v súvislosti s logickou skladbou činnosti vykonávame činnosť prostredníctvom dvoch právnych subjektov.

EA TAX, k.s.
ďaňový poradca

Spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komore daňových poradcov, číslo osvedčenia 119/2013. Prostredníctvom tejto spoločnosti vykonávame vedenie účtovníctva a miezd formou outsourcingu, ekonomické, daňové a účtovné poradenstvo.

EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
audítor

Spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komory audítorov v Bratislave, číslo licencie 318. Prostredníctvom tejto spoločnosti vykonávame audítorskú činnosť a činnosti spojené s prípravou projektov pre žiadosti o štátnu pomoc (investičné stimuly) a projektov pre granty z fondov Európske únie.

Naše princípy

  • Poskytujeme komplexné služby v oblasti ekonomiky, daní a podnikateľského poradenstva
  • Sústreďujeme sa na kvalitu našich služieb a dosiahnutie spokojnosti klientov
  • Poskytujeme flexibilné, účinné a profesionálne riešenia na báze vzájomnej dôvery a spoľahlivosti
  • Orientujeme sa na progresívne a inovatívne nástroje a metódy organizácie a riadenia firiem

Rozšírte s nami podnikanie

Ďalšie služby 

Podnikateľský plán

Pre klientov vypracúvame podnikateľské plány v rôznom rozsahu a v závislosti od účelu ich využitia

Úverové poradenstvo

Cudzie zdroje tvoria nevyhnutnú časť krytia investičných aktivít alebo prevádzkových potrieb spoločnosti

Fondy rizikového kapitálu

Ak Váš podnikateľský zámer banka nie je ochotná financovať z rôznych dôvodov, sme schopní asistovať Vám pri selekcii a hľadaní alternatívnych možností financovania

Investičné príležítosti

V tejto sekcii uverejňujeme v súčasnosti dostupné investičné príležitosti týkajúce sa nehnuteľností rôzneho druhu

Copyright by Ekonaudit. All rights reserved. Created by Canagon websites.